МБУК ЦБС МО "Хоринский район"

Официальный сайт

Гимн Бурятии
 Музыка: А. Андреева
 Слова: Д. Жалсараева

Гимн республики Бурятия
 
Таёжная, озёрная, степная,

Ты добрым светом солнечным полна.

Цветущая от края и до края,

Будь счастлива, родная сторона.

 

Брусничный дух, черёмухи дыханье,

Лилового багульника настой.

Я не дышу, а пью благоуханье

Моей земли, равниной и лесной.

 

Прими, земля, сыновнее спасибо,

Святой водой Байкала угости,

Чтоб я обрёл невиданную силу

Для дальнего нелёгкого пути.

 

С тобой, земля, мы слиты воедино,

Моею стала и судьба твоя.

Поклон тебе от сердца, край родимый,

Любимая Бурятия моя!

 

О, Мать- земля!

 

 

                           Хyгжэмынь: А. Андреевэй
                           Yгэнь: Д. Жалсараевэй

 

Буряад  республикын гимн
 
Yнгын дайдаар, хангай тайгаар нэмжыгшэ

Yлзы Буряад, манай нангин yлгы.

Сэлмэг сарюун, сэнхир номин шарайшни

Сэдьхэлдэмнай хэзээдэшье зулгы

 

Эрхим хангал санзай шэнги агаарташ

Эршэ хусоор элсуулэнгуй яалайб!

Эмтэй домтой мунхын уhан аршаандаш

Эльгэ зурхоо хуртуулэнгуй яалайб!

 

Холын замда эхын ёhоор юроожэ,

Хумуун зондо хэтын жаргал хусоош.

Саяан хадынсэлгээн амяар арюудхан,

Байгал далайн гэгээн долгёор суршоош.

 

Шэруун сагай  ерээшьеhаа дэлхэйдэ,

Шинии заяан замhаа хадуурхагуйл.

Эбтэй дорюун булын ёhоор жаргыш даа,

Энхэ Буряад манай нангин улгы.

 

Эхэ нютаг!